Programe de cercetare

1
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ARTE
Specializarea PEDAGOGIE MUZICALĂ
Lucrări, publicaţii, granturi, alte produse ale cercetării
Anexă la centralizatorul datelor privind cercetarea ştiinţifică
2010
1. „Descinderi spre arta interpretării“
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
b) Articole şi studii în reviste:
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, Reconsiderarea cadrului modal de esenţă diatonică în Lecţie
despre colind de Petru Stoianov pe o temă de Sabin V. Drăgoi, Proceedings of the 3rd World
Congress on the Advancement of Scholarity Research in Science, Economics, Law, and Culture,
New York, August, 25-29, 2009. Romanian Contributors, p. 175, A, BDI, EBSCO
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, Un compozitor şi căutarea luminii eminesciene la neîntâlnirea
cu Nichita, REVART, Edit. Aegis, Timişoara, ISSN 1481-1169, BDI, CEEOL, EBSCO, în curs
de cotare CNCSIS B+
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, Universul muzicii vocale semnate Ioan Scarlatescu,
REVART, Edit. Aegis, Timişoara, ISSN 1481-1169, BDI, CEEOL, EBSCO,în curs de
cotare CNCSIS B+
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, Introducere în universul (muzical al) limbajului biblic,
REVART, Edit. Aegis, Timişoara, ISSN 1481-1169, BDI, CEEOL, EBSCO, în curs de
cotare CNCSIS B+
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, Opera din Basarabia în secolul XX de Luminiţa Guţanu,
REVART, Edit. Aegis, Timişoara, ISSN 1481-1169, BDI, CEEOL, EBSCO,în curs de cotare
CNCSIS B+
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov 50%, Prof. univ. dr. Petru Stoianov 50%, Muzica –
artă a comunicării: dinamica definirii sferei sonore, REVART, Edit. Aegis, Timişoara,
ISSN 1481-1169, BDI, CEEOL, EBSCO,în curs de cotare CNCSIS B+
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov 50%, Prof. univ. dr. Petru Stoianov 50%, Georg Friedrich
Haendel şi Franz Joseph Haydn în oglinda ultimului pătrar de secol XVIII, REVART,
Edit. Aegis,Timişoara, BDI, CEEOL, EBSCO,în curs de cotare CNCSIS B+, ISSN 1481-1169
2
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov 50%, Prof. univ. dr. Petru Stoianov 50%, Antioh Cantemir – fiu
al unui “prinţ fără de şară” – note privind dimensiunea sonoră a versurilor sale, REVART,
Edit. Aegis, Timişoara, ISSN 1481-1169, BDI, CEEOL, EBSCO,în curs de cotare CNCSIS B+
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov 50%, Prof. univ. dr. Petru Stoianov 50%, Cântarea sacră
de tip organum, linie directă de la Antichitatea Orientului Mijlociu către Musica Enchiriadis şi
Schola Enchiriadis?, Artă şi Ştiinţă, Braşov ISSN 1843-4959
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, Un posibil prim traseu de amprentare culturală în
„antecamera” Evului Mediu, Tradiţii şi orientări în viaţa românească manifestate în spaţiul
multicultural bănăţean Edit. Aegis, Timişoara, ISBN 0978-973-88716-8-8
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, Poetica imnică în opera Madama Butterfly de Giacomo Puccini,
Proceedings of the 34th Annual Congress of theAmerican Romanian Academy of Arts and Sciences
ISBN: 978-2-553-01547-2, 2010
c) Manifestări ştiinţifice:
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, CHOPIN- o dată de naştere în triplă ipostază?, CHOPIN 200,
Simpozion Internaţional de muzicologie, Bucureşti, martie 2010
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, Balada nr. 2 de Frederic Chopin – simple coincidenţe?, Fryderik
CHOPIN, Simpozion Internaţional de muzicologie, Bucureşti, Uniunea Compozitorilor şi
Muzicologilor din România – Centrul polonez de cultură, 29 fev 2010
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, O altfel de abordare a istoriei muzicii româneşti în planul
învăţământului universitar, Congres Internaţional RAM Conference, Moscova, Aprilie 2010
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, Utopie şi Destopie, Conferinţă internaţională, Universitatea
Ştefan cel Mare Suceava, Martie 2010
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, Experienţa spirituală a muzicii: publicul pe care nu îl
cunoaştem (I) Simpozion cu participare Internaţională, ARTĂ ŞI ŞTIINŢĂ, Braşov, Mai 2010
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, Un imperativ al noului mileniu în învăţământul muzical
univeristar – de la istoria muzicii la istorica culturior muzicale, Simpozionul Noi abordări şi
cercetări ştiinţifice în domeniul muzical, Facultatea de Arte, USH, noiembrie 2010
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, Cele şase silabe vindecătoare în Qi Qong, MUZICA ŞI
MEDICINA, Timişoara, Proiect POSDRU, OPMR. ID 33715, septembrie 2010
d) Proiecte de cercetare:
2. „Spaţiul sonor – articulaţii sintactice şi expresive (I)“
3
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
b) Articole şi studii în reviste:
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Vitalitatea expresiei şi rigoarea concepţiei estetice în muzica lui
Aurel Stroe, No 14 Plus Minus Contemporary Music Journal, 2010, ISSN 2067 – 6972
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Festivalul internaţional „MERIDIAN, Zilele SNR-SIMC“,
ediţia a 6-a – Ştire de presă, No 14 Plus Minus Contemporary Music Journal, 2010,
ISSN 2067 – 6972
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, SIMN 2010 – Artişti & Gânduri, SIMN, International New Music
Week, Bucharest, May 23-30 2010, Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi, pag. 28
c) Manifestări ştiinţifice:
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Simpozionul „Experiment în muzică”, Bucureşti, Aula Palatului
Cantacuzino, 28 mai 2010 (în cadrul Festivalului SIMN 2010)
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Simpozionul Noi cercetări şi abordări în domeniul muzical,
Bucureşti, 25-26 noiembrie 2010, Compatibilităţi estetice şi timbrale în strategiile componistice
– privire comparativă între „Sax-Concerto“ şi Dublul Concert „Side by Side“ de Sorin Lerescu,
comunicare, USH, Facultatea de Arte, Catedra de Muzică, 25-26 noiembrie 2010
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Seminar de muzică contemporană, Sorin Lerescu – Side by Side,
Dublu Concert pentru saxofon, violă şi orchestră, comunicare, comunicare, Ţintea muzicală,
ediţia a II-a „Între bizarul baroc şi frumosul modern“, vineri, 23 iulie, orele 11.00
d) Proiecte de cercetare:
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Festivalul internaţional „MERIDIAN, Zilele SNR-SIMC“, ediţia a
6-a, 13-18 decembrie 2010, Preşedinte SNR-SIMC, director artistic, coordonator de proiect,
ianuarie – decembrie 2010
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Festivalul internaţional „MERIDIAN, Zilele SNR-SIMC“, ediţia a
6-a, 13-18 decembrie 2010, Preşedinte SNR-SIMC, director artistic, coordonator de proiect, 13-
18 decembrie 2010
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, CONTRACT DE PARTENERIAT în vederea realizării proiectului
„Rezidenţe pentru muzicieni“ – 2010, Secţia „Dumitru şi Alice Rosetti Tescanu“ – George
Enescu din cadrul Muzeului Naţional „George Enescu“, din localitatea Tescani, jud. Bacău
(bursa/rezidenţăde compoziţie), compozitor rezident, 19 iulie – 19 august 2010
Compoziţii muzicale:
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Side by Side, Double Concerto for Saxophone(s), Viola and
Orchestra, UCMR-ADA, 3639
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Impressions, String Quartet no 3, UCMR-ADA, 7495
4
3. „Tehnica de cânt în contemporaneitate“
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
b) Articole şi studii în reviste:
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, Exigenţe contemporane în formarea vocilor cântate şi
vorbite), Studia Musica, B+, 2010
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, Elemente tehnice indispensabile în metamorfoza vocii
cântate, Studia Musica, B+,2010
c) Manifestări ştiinţifice:
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, Tipologii ale comicului în opera „La serva padrona“ de
G.Pergolesi, Sesiune Galaţi, 17 mai 2010
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, Caracteristici ale vocii de soprană în ariile Baroc, Sesiune
Galaţi, 17 mai 2010
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, Viziuni interpretative în aria Despinei, opera „Cosi fan
tutte“ de W.A.Mozart, Sesiune Galaţi, 17 mai 2010
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, Atribute expresive ale vocii de soprană în opera
„Trubadurul“ de G.Verdi, Sesiune Galaţi, 17 mai 2010
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, Noi abordări şi cercetări științifice în domeniul muzical,
Simpozion USH, 25 nov.2010
d) Proiecte de cercetare:
4. „Probleme ale muzicii contemporane“
Conf. univ. dr. Maia Ciobanu
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
b) Articole şi studii în reviste:
Conf. univ. dr. Maia Ciobanu, Reverenţă, articol publicat în revista Actualitatea Muzicală nr. 10
octombrie 2010, pg. 11
Conf. univ. dr. Maia Ciobanu, Manifest elitist 3, publicat în revistele „Actualitatea Muzicală“, nr.
7 din iulie 2010 (pg. 8-9) şi „Cultura“ nr. 38 (293) din 30 sept. 2010 (pg.22)
c) Manifestări ştiinţifice:
5
Conf. univ. dr. Maia Ciobanu, Manifest elitist 3, Simpozionul ştiinţific „Experimentul în muzică”
din 28 mai 2010 în cadrul festivalului internaţional „Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi –
ediţia a XX-a”
Conf. univ. dr. Maia Ciobanu, Reformulări şi extinderi ale formelor şi genurilor academice în
muzica contemporană românească: Concertul pentru pian şi mediu electroacustic de Maia
Ciobanu, Simpozionul “Noi abordări şi cercetări ştiinţifice în domeniul muzical, Bucureşti, 25-26
noiembrie 2010 Universitatea Spiru Haret, Facultatea de arte Catedra de Muzică”
d) Proiecte de cercetare:
Compoziţii muzicale:
Conf. univ. dr. Maia Ciobanu, Manifest elitist 2 – pentru flaut, clarinet, vioară, violoncel, pian,
percuţie, UCMR-ADA 3806
Conf. univ. dr. Maia Ciobanu, Just passing through…- pentru clarinet, saxofon, vioară, actor şi
mediu electroacustic, UCMR-ADA 3806
Conf. univ. dr. Maia Ciobanu, Un interviu şi trei comentarii – pentru violă şi mediu
electroacustic, UCMR-ADA 7528
Conf. univ. dr. Maia Ciobanu, Valsul pelicanului – cor femei/copii, flaut, 2 piane şi percuţie,
UCMR-ADA 7529
5. „Acord, culoare, context”
Conf. univ. dr. Valentin Petculescu – nu a declarat
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
b) Articole şi studii în reviste:
c) Manifestări ştiinţifice:
d) Proiecte de cercetare:
6. „Elemente de ordonare conceptuală în exprimarea muzicală“
Conf. univ. dr. Viorel Creţu
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
b) Articole şi studii în reviste:
c) Manifestări ştiinţifice:
6
Conf. univ. dr. Viorel Creţu, Elemente de concept muzical, înţelese şi aplicate, din perspectiva
motoarelor de căutare pe internet, Simpozionul „Noi abordări şi cercetări ştiinţifice în domeniul
muzical” – Univ. „Spiru Haret”; Facultatea de Arte, catedra de Muzică; 26.11.2010
d) Proiecte de cercetare:
7. „Repere in activitatea de interpretare si de creatie a culturii muzicale şi abordari
interdiscipinare“
Lector univ . dr. Crinuta Popescu
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
b) Articole şi studii în reviste:
Lector univ . dr. Crinuta Popescu, Mesaje comune şi definitorii ale unor geniali creatori din
literatura şi muzica germană de la începutul secolului XIX, Revista de cultură „Forum V.”,
Editura Adrianso, Rm. Vâlcea, 2010, ISSN 1842-8371
Lector univ . dr. Crinuta Popescu, Spiritualitatea naţională în vasta creaţie a muzicianului
Gheorghe Dumitrescu, Revista de cultură „Forum V.”, Editura Adrianso, Rm. Vâlcea, 2010,
ISSN 1842-8371
Lector univ . dr. Crinuta Popescu, Aspiraţiile şi demersurile profesionale ale lui Dinu Lipatti,
Revista de cultură „Forum V.”, Editura Adrianso, Rm. Vâlcea, 2010, ISSN 1842-8371
Lector univ . dr. Crinuta Popescu, Contribuţia muzicii la cultivarea unor trăsături importante ale
personalităţii, Volumul „Economie şi învăţământ pentru o societate a cunoaşterii”, Ed. Sitech,
Craiova, 2010, ISBN 978-606-11-0834-3
c) Manifestări ştiinţifice:
Lector univ . dr. Crinuta Popescu, Determinări în etapele creaţiei camerale la compozitorul
Tudor Ciortea (Determination of the stages of chamber creation at composer Tudor Ciortea),
Simpozionul şi volumul colectiv „Aniversările muzicale -2010”, Editura Universităţii
Transilvania, Braşov, 2010, ISSN 1843-2883
Lector univ . dr. Crinuta Popescu, Sextetul pentru coarde, expresie a măiestriei în arta
componistică la Alfred Mendelsohn (The Sextet for Strings an expression of mastery in the
componistic art to Alfred Mendelsohn), Simpozionul şi volumul colectiv „Artă şi ştiinţă -2010”,
Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 2010, ISSN 1843-4959
Lector univ . dr. Crinuta Popescu, Spiritul wagnerian în gândirea estetică baudeleriană
(The wagnerian spirit in the esthetic baudelerian thought), Simpozionul şi volumul colectiv
„Artă şi ştiinţă -2010”, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 2010, ISSN 1843-4959
d) Proiecte de cercetare:
7
Lector univ . dr. Crinuta Popescu, Calitate europeană în învăţământul superior, proiect
internaţional de cercetare, expert în calitate şi analiză organizaţională, POSDRU/86/1.2/S/62249,
3 ani (01.10.2010-30.09.2013)
Lector univ . dr. Crinuta Popescu, Show me your music and I will show you dance, proiect schimb
cultural internaţional, lider, TR-11-109-2010-R1, Date from applications 01/08- 10/08/2010, one
year all activity, 11.04.10 -11.04.11
8. „Dialogul om-divinitate“
Lector univ. dr. Otilia Pop Miculi
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
b) Articole şi studii în reviste:
Lector univ. dr. Otilia Pop Miculi, Dialogul Om-Divinitate. Incantaţia şi Rugăciunea (I si II), Revista
„No14 Plus Minus”, 2010, ISSN 2067 – 6972
Lector univ. dr. Otilia Pop Miculi şi Marin Voican-Ghioroiu, Prefaţă la volumul „Soartă, cine
crede-n tine“, Editura Muzicală, 2010, ISBN 978-973-42-0581-3
c) Manifestări ştiinţifice:
Lector univ. dr. Otilia Pop Miculi, Dialogul om – Divinitate sub forma incantatiei si a rugaciunii,
Simpozionul „Noi abordări şi cercetări ştiinţifice în domeniul muzical“, FA USH – Bucuresti,
25 – 26 .11.2010
Lector univ. dr. Otilia Pop Miculi, Drăgaica, autor Mahulea Ciprian,an II ZI; Trasaturi specifice
ale jocurilor din zona Scornicesti – Olt, autor Alin Langă, anul II ZI, coordonator, sesiune
stiintifica studenteasca, FA USH – Bucuresti, Mai 2010
d) Proiecte de cercetare:
9. „Estetica muzicala contemporana şi educaţia muzicală“
Lector univ. dr. Luminita Pogaceanu
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
b) Articole şi studii în reviste:
Lector univ. dr. Luminita Pogaceanu, Explorations of Musical Semantics, Linguistic and
Philosophical Investigations, 1841-2394, BDI – EBSCO ProQuest, 2010
Lector univ. dr. Luminita Pogaceanu, The Embodied Aspect of Musical Understanding,
Linguistic and Philosophical Investigations, 1841-2394, BDI – EBSCO ProQuest, 2010
Lector univ. dr. Luminita Pogaceanu, Symbolic representations of musical Knowledge,
Proceedings of the 3rd World Congress on the Advancement of Scholarly Research in Science,
8
Economics, Law, and Culture, Addleton Academic Publishers, New York, 978-1-935494-04-1,
BDI, 2010
Lector univ. dr. Luminita Pogaceanu, Nunta din ţara Loviştei in actualitate, Revistă de Teoria si
Critica Artei, ISSN 1481-1169, BDI, 2010
Lector univ. dr. Luminita Pogaceanu, Symbolic Representations of Musical Knowledge,
Proceedings of the 3rd World Congress on the Advancement of Scholarly Research in Science,
Economics, Law, and Culture, Addleton Academic Publishers, New York, 978-1-935494-04-1,
2010
Lector univ. dr. Luminita Pogaceanu, Raportul muzică – text la George Steiner, Orizonturi ale
artei secolelor XIX-XX din perspectiva secolului XXI, Procedings Ed. Eurostampa aegis
Timişoara 2010, ISBN 978-606-569-098-1, 978-973-1916-16-3
c) Manifestări ştiinţifice:
Lector univ. dr. Luminita Pogaceanu, Simpozionul naţional Noi abordari si cercetari stiintifice in
domeniul muzical, 25-26 noiembrie 2010, Bucureşti
Lector univ. dr. Luminita Pogaceanu, Simpozion internaţional Frederic Chopin – 200, 1 martie
2010, Bucureşti
d) Proiecte de cercetare:
10. „Voiaje muzicale şi rolul clavecinului in educatia muzicala“
Lector univ. dr. Fernanda Romila
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
b) Articole şi studii în reviste:
c) Manifestări ştiinţifice:
Lector univ. dr. Fernanda Romila, Instrumentele de epocă – o tendinţă inovatoare în
interpretarea muzicală, Simpozionul – Noi abordări şi cercetări ştiinţifice în domeniul muzical
25-26 noiembrie 2010
d) Proiecte de cercetare:
11. „O claviatură în casa ta“
Lector univ. dr. Dorina Arsenescu
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
b) Articole şi studii în reviste:
Lector univ. dr. Dorina Arsenescu, O claviatură în casa ta, Revista de teoria şi critica artei
9
1481-1169, 2010
Lector univ. dr. Dorina Arsenescu, Petru Stoianov la aniversare, Actualitatea Muzicală nr. 12
din decembrie 2009, p. 12
Lector univ. dr. Dorina Arsenescu, Personalităţi ale artei muzicale: Florica Musicescu III,
Revista de cultură Forum-V nr. 3-4 din decembrie 2009, p. 11
Lector univ. dr. Dorina Arsenescu, Un bucureştean devenit vâlcean prin adopţie – interviu cu
Viniciu Moroianu, Revista de cultură Forum-V nr, 3-4 din decembrie 2009, p. 14
Lector univ. dr. Dorina Arsenescu, Pe urmele lui Chopin, Actualitatea Muzicală nr. 9 din
septembrie 2010, p. 8
Lector univ. dr. Dorina Arsenescu, Adio Rodica Sava, Actualitatea Muzicală nr. 10 din octombrie
2010, p. 10
c) Manifestări ştiinţifice:
Lector univ. dr. Dorina Arsenescu, Cella Delavrancea: Eminescu oglindit în Chopin,
Simpozionul FA-USH, Chopin-200, 1 martie 2010
Lector univ. dr. Dorina Arsenescu, Sesiunea ştiinţifică Cercetări contemporane în educaţia
muzicală: Frederic Chopin in conferinţele radio ale cellei delavranacea şi ale lui Constantin
Brăiloiu, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, 2 martie 2010
d) Proiecte de cercetare:
12. „Dimensiuni estetice în arta violonistică”
Lector univ. dr. Ion Olteţeanu
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
The Listener’s Phenomenal Experience of Music’s Expressiveness: The Centrality and
Objectivity of the Musical Expression of Emotional States, Contemporary Readings in Law and
Social Justice 2(1), pp. 164–169, ISSN 1948-9137, Indexare BDI,2010
The Textuality of Musical Experience and the Limits of Musical Expression, Contemporary
Readings in Law and Social Justice 2(1), pp. 176–181, ISSN 1948-9137, Indexare BDI, 2010
Vocal Expression, Music Performance, and Communication of Emotions,
Linguistic and Philosophical Investigations 9, pp. 311–316, ISSN 1841-2394, Indexare BDI,
2010
Analytical and Intuitive Understandings Gained through Music Experience,
Linguistic and Philosophical Investigations 9, pp. 329–334, ISSN 1841-2394, Indexare BDI,
2010
10
The Perception of Music as a Capacity of the Individual Mind, Geopolitics, History, and
International Relations 2(1): 191–196, ISSN 1948-9145, Indexare BDI, 2010
The Appropriateness of the Music as a Socially Unifying Force, Geopolitics, History, and
International Relations 2(1): 203–208, ISSN 1948-9145, Indexare BDI, 2010
Understanding Music Theory: Meaning, Self-Consciousness, and Emotional Expressiveness,
Addleton Academic Publishers, New York, ISBN: 978-1-935494-16-4, LCCN:2010911088,
Indexare BDI CNCSIS: Contemporary Science Association, cod 6, 2010
Dimensiuni estetice, tehnice şi pedagogice în arta violonistică românească, Editura Ars
Academica, Bucureşti, 978-606-8017-49-5, cod 113, 2010, Indexare BDI CNCSIS:
Contemporary Science Association, cod 6, 2010
Paradigme universale în estetica artei violonistice, Editura Ars Academica, Bucureşti, 978-606-
8017-48-8, cod 113, Indexare BDI CNCSIS: Contemporary Science Association, cod 6, 2010
b) Articole şi studii în reviste:
The Listener’s Phenomenal Experience of Music’s Expressiveness:
The Centrality and Objectivity of the Musical Expression of Emotional States, 2010,
Contemporary Readings in Law and Social Justice 2(1), pp. 164–169, ISSN 1948-9137,
Indexare BDI
The Textuality of Musical Experience and the Limits of Musical Expression, 2010,
Contemporary Readings in Law and Social Justice 2(1), pp. 176–181, ISSN 1948-9137,
Indexare BDI
Vocal Expression, Music Performance, and Communication of Emotions, 2010,
Linguistic and Philosophical Investigations 9, pp. 311–316, ISSN 1841-2394, Indexare BDI
Analytical and Intuitive Understandings Gained through Music Experience, 2010,
Linguistic and Philosophical Investigations 9, pp. 329–334, ISSN 1841-2394,
Indexare BDI
The Perception of Music as a Capacity of the Individual Mind, 2010,
Geopolitics, History, and International Relations 2(1): 191–196, ISSN 1948-9145,
Indexare BDI
The Appropriateness of the Music as a Socially Unifying Force, 2010,
Geopolitics, History, and International Relations 2(1): 203–208, ISSN 1948-9145,
Indexare BDI
c) Manifestări ştiinţifice:
d) Proiecte de cercetare:
11
13. „Muzica corală în societatea contemporană“
Lector univ. dr. Luminiţa Guţanu
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
b) Articole şi studii în reviste:
Lector univ. dr. Luminiţa Guţanu, Teodor Zgureanu si genul liric basarabean, Volumul Arta si
Stiinta, Editura Universitatii Transilvania din Braşov, 2010, ISSN 1843-4959
Lector univ. dr. Luminiţa Guţanu, Profunzimea şi semnificaţia stărilor sufleteşti în Nocturna nr.
19 de Fr. Chopin, Volumul Aniversarile muzicale, Editura Universitatii Transilvania din Braşov,
2010, ISSN ISSN 1843-2883
Lector univ. dr. Luminiţa Guţanu, “The importance of choral music in the formation and
education of a child’s personality”( “Importanţa muzicii corale în formarea şi educarea
personalităţii copilului”, Conferinta mationala cu participare internationala: Educatia
din perspective valorilor, volumul “Educatia din perspective valorilor”, ISBN 978-973-1890-81-
4(general)ISBN 978-973-1890-83-8(voli.II), 29-30 octombrie 2010.
c) Manifestări ştiinţifice:
Lector univ. dr. Luminiţa Guţanu, “The Darkness of Time” by Vangelis Karafillidis – a multitude
of musical languages (The Darkness of Time” de Vangelis Karafillidis – o multitudine de
limbaje muzicale), Simpozionul:NOI ABORDĂRI ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL
MUZICAL , in cadrul Facultatii de Arte, Caterdra de Muzica, USH, 25-26 noiembrie, 2010
Lector univ. dr. Luminiţa Guţanu, Perspectives in the development and education of the pupil and
student as a professional musician or future music teacher, in cadrul Conferintei
Internationale:,,Schimbare si Inovatie in Stiintele Educatiei”, Universitatea ,,Stefan cel Mare”
Suceava, 19-20 noiembrie, 2010
Lector univ. dr. Luminiţa Guţanu, Actualitatea romantismului, in cadrul: 4th INTERNATIONAL
SYMPOSIUM on Nature & Science of Arts Languages “CROSSOVER INTERARTS”,
Bucuresti, 6-7 noiembrie, 2010
Lector univ. dr. Luminiţa Guţanu, Educational perspectives at Vangelis Karafillidis
“Micrographies (Perspective educationale ale lucrarii “Micrografii” de Vanghelis Karafillidis),
Simpozion cu participare internaţională “Învăţământ artistic românesc-Învăţământ artistic
european 1860-2010”, Universitatea de Arte din Iasi, 23 octombrie, 2010
Lector univ. dr. Luminiţa Guţanu, The importance of choral music in the formation and
education of a child’s personality (Importanţa muzicii corale în formarea şi educarea
personalităţii copilului), The National Conference“Education from the perspective of values”,
Alba-Iulia, Romania, 29-30 octombrie, 2010
12
Lector univ. dr. Luminiţa Guţanu, The child and the choir: Education or passion?, in cadrul the
4th INTERNATIONAL CONFERENCE with the main theme:„EDUCATION FACING
CONTEMPORARY WORLD ISSUES”, Location: University of Pitesti, Romania, 7-8
octombrie, 2010
Lector univ. dr. Luminiţa Guţanu, New perspectives in the development and education of the
student as a conductor and future music teacher, in cadrul the 4th INTERNATIONAL
CONFERENCE with the main theme:„EDUCATION FACING CONTEMPORARY WORLD
ISSUES”,Location: University of Pitesti, Romania, 7-8- octombrie, 2010
Lector univ. dr. Luminiţa Guţanu, Educaţia prin arta corală, in cadrul: 3rd INTERNATIONAL
SYMPOSIUM on Nature & Science of Arts Languages “CROSSOVER INTERARTS”,
Bucuresti, 1-2 octombrie, 2010
Lector univ. dr. Luminiţa Guţanu, Influenta muzicii asupra fizicului uman, in cadrul Conferintei
regionale, Timisoara, 27 septembrie 2010
Lector univ. dr. Luminiţa Guţanu, Valenţe pedagogice enesciene exersate în cânt coral,
in cadrul: 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM on Nature & Science of Arts
Languages “CROSSOVER INTERARTS”, Bucuresti, 4-5 septembrie, 2010
Lector univ. dr. Luminiţa Guţanu, Vocea corală în opera romantica, In cadrul:
1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM on Nature & Science of Arts Languages
“CROSSOVER INTERARTS”, Bucuresti, 24-25 iulie, 2010
Lector univ. dr. Luminiţa Guţanu, „The Darkness of Time” by Vangelis Karafillidis – a multitude
of musical languages (“The Darkness of Time”de Vangelis Karafillidis – o multitudine de
limbaje muzicale”), in cadrul Sesiunii Stiintifice cu Participare Internationala“Quo Vadis Arta”,
Saptamana stiintifica a Facultatii de Muzica, Universitatea Oradea, 28 mai 2010
Lector univ. dr. Luminiţa Guţanu, “Profunzimea si semnificatia starilor sufletesti in Nocturna
nr.19 de Fr. Chopin”, in cadrul Simpozionului Stiintific International “Aniversarile muzicale
2009-2010”, Universitatea Transilvania, Brasov-20 de ani de activitate a facultatii de Muzica,
mai 2010
Lector univ. dr. Luminiţa Guţanu, Teodor Zgureanu si genul liric basarabean” (Teodor
Zgureanu and the lyric genre of Bessarabia), in cadrul Simpozionului Stiintific International
“Portretele muzicii romanesti”, Universitatea Transilvania, Brasov-20 de ani de activitate a
facultatii de Muzica, mai 2010
Lector univ. dr. Luminiţa Guţanu, An analitical overview of the overture of the Decebal opera by
Teodor Zgureanu (“Privire analitica asupre uverturii operei Decebal de Teodor Zgureanu”),
Conferinta Stiintifica Internationala a AMTAP “Învǎţǎmântul artistic-dimensiuni culturale”,
Chisinau, Republica Moldova, 30 aprilie 2010
13
Lector univ. dr. Luminiţa Guţanu, Aesthetic trends and developments in bessarabian opera music,
Conferinta Internationala pe internet(on-line)-“Muzikalinaya nauka na postsovetskom
prostranstve”-Academia Rusa Gnesin, Moscova, 15 martie 2010
Lector univ. dr. Luminiţa Guţanu, Profunzimea si semnificatia starilor sufletesti in Nocturna
nr.19 de Fr.Chopin, n cadrul Simpozionului Internatio nal Chopin 200, Spiru Haret, Bucu resti, 1
martie 2010
d) Proiecte de cercetare:
14. „Muzica de-a lungul secolelor“
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
b) Articole şi studii în reviste:
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, ”Richard Cocciante/Ricardo Cocciante – o alfel de muzică”II,
REVART , nr.1- 2, 2010, ISSN 1481-1169
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, ”Friederich Nietzsche despre Cazul Wagner”, REVART , nr.1-
2, 2010, ISSN 1481-1169
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, ”Directii în devenirea profesională a dirijorului Damian
Vulpe”, Editura Universitătii Transilvania din Braşov, Volumul Simpozionului National cu
participare Internatională, 2010
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, ”Dansul vechii Elade”, Editura Universitătii Transilvania
din Braşov, Volumul Simpozionului National cu participare Internatională, 2010, ISSN 1843-
4959
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, ”Richard Cocciante/Ricardo Cocciante – o alfel de muzică”,
Orizonturi ale artei secolelor XIX-XX din perspectiva secolului XXI proceedings, Timisoara
Eurostampa: Aegis, 2010, ISBN 078-606-569-098-1, 978-973-1916-16-3
c) Manifestări ştiinţifice:
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, ”Scurtă incursiune în universul baladelor chopinine”,
Simpozion International Chopin 200, Faculatea de Muzică USH, 1 martie 2010, Bucuresti
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, Richard Cocciante/Ricardo Cocciante – Notre Dame de Paris –
o alfel de muzică”, Conferinta Stiintifica Internationala a AMTAP “Învǎţǎmântul artisticdimensiuni
culturale”, Chisinau, Republica Moldova, 30 aprilie 2010
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, „Dansul in Grecia Antica”, Micul Virtuoz , Concurs şi
Festival organizat de MECTS – Sesiune de postere, mai 2010, Bucureşti
14
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, ”Profil: Profesorul de canto”, CROSSOVER INTERARTS, 1st
INTERNATIONAL SYMPOSIUM, on Nature & Science of Arts Languages , Bucuresti, 24-25
iulie 2010, Opera – The Complete Theatre Experience
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, ”Poezie si muzică”, CROSSOVER INTERARTS, 3rd
INTERNATIONAL SYMPOSIUM, on Nature & Science of Arts Languages , Bucuresti, 1-2
octombrie 2010, Music – Design&Architecture
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, ”Scurtă incursiune în universul baladelor chopinine”,
Simpozion International Chopin 200, Faculatea de Muzică USH, 1 martie 2010, Bucuresti
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, ”Baladescul romantic astăzi”, CROSSOVER INTERARTS,
4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM, on Nature & Science of Arts Languages, Bucuresti, 6 – 7
noiembrie 2010, Music Through Time I
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, ”Un imperativ al noului mileniu în învătământul universitar –
de la Istoria muzicii la Istoria culturilor muzicale?”, Simpozion National Noi abordări si
cercetări stiintifice în domeniul musical, Facultatea de Arte, Catedra de Muzică, USH, 25-26
noiembrie, 2010
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, ”Richard Cocciante/Ricardo Cocciante – o alfel de muzică”,
Orizonturi ale artei secolelor XIX-XX din perspectiva secolului XXI
proceedings, Timisoara Eurostampa: Aegis, 2010
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, ”Richard Cocciante/Ricardo Cocciante – o alfel de muzică”II,
REVART , nr.1- 2
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, ”Friederich Nietzsche despre Cazul Wagner”,REVART , nr.1- 2
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, ”Directii în devenirea profesională a dirijorului Damian
Vulpe”, Editura Universitătii Transilvania din Braşov, 2010, Volumul Simpozionului National cu
participare Internatională Aniversările Muzicale
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, ”Dansul vechii Elade”, Editura Universitătii Transilvania
din Braşov, 2010, Volumul Simpozionului National cu participare Internatională Artă si stiintă
d) Proiecte de cercetare:
15. „Trasee folclorice în creaţia simfonică a lui George Enescu“
Lector univ. drd.Viorica Barbu-Iuraşcu
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
b) Articole şi studii în reviste:
15
Lector univ. drd.Viorica Barbu-Iuraşcu, De la Putna la ,,Glasurile Putnei’’…Simpozion cu participare
internationala, 2010, Braşov, UTB, ISSN 1843-4959
Lector univ. drd.Viorica Barbu-Iuraşcu, Incursiune în morfologia cântecului bănăţean. Opinii pe
tema folclorului (I), REVART, Ed. Aegis, Timişoara, ISSN 1481-1169, BDI,
Lector univ. drd.Viorica Barbu-Iuraşcu, “Improvisation and Rhetorical Exppression”, Analysis
and Methaphysics, Addleton Academic Publishers,ISSN 1584-0778
Lector univ. drd.Viorica Barbu-Iuraşcu, Simbolismul utilizarii cantecului revolutionar in baletul
„Demoazela Mariuta” de Mihail Jora, Congres Internaţional ARA, Mai 2010
Lector univ. drd.Viorica Barbu-Iuraşcu, Note privind universul tematic al liedurilor semnate Ioan
Scarlatescu, Orizonturi ale artei secolelor XIX-XX din perspectiva secolului XXI, Timişara
Muzcială Academică, Edit. AEGIS, Timişoara, 2010, ISBN 978 – 606 – 569- 098-1,
Lector univ. drd.Viorica Barbu-Iuraşcu, ”Cross on pragmatic aspects of language in discourse
and the socio-international dimension of the experience of music”, Research in Science,
Economics, Low and Culture, Addleton Academic Publishers, New York
New-York-Bucharest, ISSN 978-1-935494-04-1
c) Manifestări ştiinţifice:
Lector univ. drd.Viorica Barbu-Iuraşcu, Instrumente şi ocazii; perspective ale muzicii de dans
antice şi medievale pe meleagurile noastre, Concurs-Festival Internaţional (MECT) Micul
Virtuoz, Mai 2010
Lector univ. drd.Viorica Barbu-Iuraşcu, Teatrul muzical în viziunea lui George Enescu, Crossover
Interarts – 1st International Symposium, Bucureşti, iulie 2010
Lector univ. drd.Viorica Barbu-Iuraşcu, Probleme de tehnică vocală, Crossover Interarts –
1st International Symposium, Bucureşti, iulie 2010
Lector univ. drd.Viorica Barbu-Iuraşcu, OEDIPE-ul enescian IERI şi AZI, Crossover Interarts –
2nd International Symposium, Bucureşti, septembrie, 2010
Lector univ. drd.Viorica Barbu-Iuraşcu, Relaţia precursori Enescu, Crossover Interarts,
2nd International Symposium, Bucureşti, septembrie, 2010
Lector univ. drd.Viorica Barbu-Iuraşcu, Costumul sibian: sobrietate şi cromatică, Crossover
Interarts, 3rd International Symposium, Bucureşti, octombrie 2010
Lector univ. drd.Viorica Barbu-Iuraşcu, Chopin exponent al Romantismului european, Crossover
Interarts – 4th International Symposium, Bucureşti, noiembrie, 2010
16
Lector univ. drd.Viorica Barbu-Iuraşcu, Note privind universul tematic al liedurilor semnate Ioan
Scarlatescu, Orizonturi ale artei secolelor XIX-XX din perspectiva secolului XXI, Timişara
Muzicală Academică, 1320, aprilie 2010
Lector univ. drd.Viorica Barbu-Iuraşcu, “Un imperativ al noului mileniu in invatamantul muzical
universitar – de la Istoria Muzicii la Istoria Culturilor Muzicale?”, Simpozionul „Noi abordări
şi cercetări ştiinţifice în domeniul muzical”, FA, USH, 25-26 nov. 2010
Lector univ. drd.Viorica Barbu-Iuraşcu, “Repere folclorice în creatia lui Frederich Chopin”,
Simpozion Intenational Chopin 200
Lector univ. drd.Viorica Barbu-Iuraşcu, Simbolismul utilizarii cantecului revolutionar in baletul
„Demoazela Mariuta” de Mihail Jora, Annual Congress of the American Romanian Academy of
Arts and Sciences (ARA), Quebec, 2010
d) Proiecte de cercetare:
16. „Probleme ale educaţiei muzicale moderne şi contemporane“
Asist. univ. drd. Cătălina Moisescu
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
b) Articole şi studii în reviste:
Asist. univ. drd. Cătălina Moisescu, Audiţia muzicală, obiectiv educaţional modern cu valenţe
terapeutice (I), Orizonturi ale artei secolelorXIX-XX din perspectiva secolului XXI. Proceedings/
Eurostampa- AEGIS/Timişoara/ ISBN 978-606-569-098-1, ISBN 978-973-1916-16-3
c) Manifestări ştiinţifice:
Asist. univ. drd. Cătălina Moisescu, Învăţământul ca şansă de afirmare a competenţelor
vocaţionale de muzician, USH-Facultatea de Muzică, D.P.P.D., Bucureşti,16 martie, 2010
Asist. univ. drd. Cătălina Moisescu, Orizonturi ale artei secolelorXIX-XX din perspectiva
secolului XXI, Timişoara Muzicală Academică, Ediţia a XX-a, Timişoara, 23-30 aprilie, 2010
Asist. univ. drd. Cătălina Moisescu, Impactul şi importanţa cunoaşterii elevului în perioada
practicii pedagogice, Conferinţa Ştiinţifică a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
Chişinău, 30 aprilie, 2010
Asist. univ. drd. Cătălina Moisescu, Concluzii asupra răspunsurilor date de elevii din Şcoala
nr.109 şi studenţii practicanţi referitoare la acustica unei săli de clasă, A VII-a Sesiune
Ştiinţifică a Masteranzilor, USH-Facultatea de Muzică, Bucureşti, 28 mai 2010
Asist. univ. drd. Cătălina Moisescu, Vox humana, instrument în terapia prin muzică, Conferinţa
Regională ,,Muzica şi Medicina ״ a Universităţii de Vest Timişoara, Timişoara, 27-28 septembrie
2010
17
Asist. univ. drd. Cătălina Moisescu, Audiţia muzicală şi testele imaginative, Crossover Intertrans.
3th International Symposium on Nature&Science of Arts Languages, Bucureşti, 1-2 octombrie,
2010
Asist. univ. drd. Cătălina Moisescu, Audiţii chopiniene, Crossover Intertrans.
4th International Symposium on Nature&Science of Arts Languages, Bucureşti, 6-7noiembrie,
2010
Asist. univ. drd. Cătălina Moisescu, Receptarea muzicii contemporane româneşti în sistemul
şcolar. Experiment. Etapa I- aplicarea modelului de training-group pentru Simfonia Vocalizele
mării, de Theodor Grigoriu, Simpozionul- Noi abordări şi cercetări ştiinţifice în domeniul
muzical, USH-Facultatea de Arte, Catedra de muzică, Bucureşti, 25-26 noiembrie 2010
d) Proiecte de cercetare:
2011
17. „Trasee ale istoriei şi ale culturiii muzicale universale/româneşti“
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov
a)Cărţi de autor şi capitole în volume:
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, The Counterpoints of Moods in Sept Chansons de Clement
Marot by George Enescu, Peoceedings of the George Enescu International Musicoilogical
Symposium Bucharest 2011, Editura Muzicală, vol. 2, pp.115, ISSN 2247-8175
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, O altfel de abordare a istoriei muzicii româneşti în planul
învăţământului universitar, Anuar ştiinţific MUZICA, TEATRU, ARTE PLASTICE –Ministerul
Culturii al Republicii Moldova, Nr. 1-2(10-11) din 2011, pp.17, cu recenzori, Editura Notograf
Prim, Chişinău.
b)Articole şi studii în reviste:
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, REVART, ISSN, Timisoara ISSN 2069-0495-1481-1169,
redactor sef, B+ din 2007,
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, ANALE UVT-Orizonturi ale artei, ISBN 978-973-1916-16-3,
Timişoara Ed Aegis, Membru comitet redacţie, din 2006,
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, ANALE Facultatea de Arte, USH, Bucuresti, 2009/2011,
membru comitet redactie,
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, Crossover Interarts EUROPA Fest, 11-12 mai Bucuresti, 2011,
presedinte Simpozion Internationalde Muzicologie,
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, Crossover Interarts, ian. 2011 Bucuresti- presedinte comitet
stiintific –Simpozion International de Muzicologie,
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, Ethno Rainbow, ian. 2011 Stuttgart, vicepresedinte comitet
stiintific –Simpozion International de Muzicologie,
18
Prof. univ. dr Carmen Stoianov, Ethno Rainbow, feb. 2011 Bucuresti, vicepresedinte comitet
stiintific-Simpozion International,
c)Manifestări ştiinţifice:
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov , Simpozion International UCMR-Festivalul International
George Enescu, Simpozion de Muzicologie, septembrie 2011, Aula UCMR, Palatul Cantacuzino,
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, Simpozion International CNC-Filmul istoric românesc, iulie
2011 Ucraina,
Prof. univ. dr.Carmen Stoianov, Simpozion International, CNC-Filmul istoric românesc, iulie
2011 Ungaria,
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, Simpozion International CNC-Filmul istoric românesc, iulie
2011 Bulgaria,
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, Festival national Tinere Talente R.Valcea, Muzicolog, critic
muzical, prezentare de concert, mai 2011, R. Valcea,
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov, Crossover Interarts, aprilie 2011, Bucuresti.
d)Proiecte de cercetare:
18. „Spaţiul sonor – articulaţii sintactice şi expresive (II)“
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Contrapunct, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2011
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, În lumea muzicii contemporane, Editura Muzicala, 2011
b) Articole şi studii în reviste:
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Giovanni Pierluigi da Palestrina – Ecourile în timp ale muzicii
sale, No14 Minus Plus, Contemporary Music Journal, ISSN 2067-6972, Nr. 24 / 10 februarie
2011
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Bienala „Muzica azi” şi Simpozionul de muzică contemporană de
la Curitiba, Actualitatea Muzicală, ISSN 1220-742x, Nr. 11/ Noiembrie 2011
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Voici, venir…, articol, pag. 211-214, Confluences poétiques
Revue annuelle de l’Association Confluences poétiques, ISBN 978-2-953397-2-6, Paris, France,
No. 4, Avril 2011
19
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Relaţia continuitate-discontinuitate în discursul muzical
contemporan, No14 Minus Plus, Contemporary Music Journal, ISSN 2067-6972, Nr. 28 / 10
aprilie 2011
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Despre opera URMUZICA, No14 Minus Plus, Contemporary
Music Journal, ISSN 2067-6972, Nr. 30 / 10 mai 2011
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Festivalul Meridian, Conferinţă de presă, miercuri, 30 noiembrie
2011, ora 13, Breaking News, No14 Minus Plus, Contemporary Music Journal, ISSN 2067-6972,
29 noiembrie 2011
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Enescu’s Symphonism – A Different Vision in 20th Century Music
(rezumat în engleză), Actualitatea Muzicală, ISSN 1220-742x, nr. 8/ august 2011, pag. 11
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Enescu’s Symphonism – A Different Vision in 20th Century Music,
Proceedings of the George Enescu International Musicology Symposium Bucharest 2011,
Volume 1, ISSN 2247-8175, 2011-12-14 (vol. 1), 273 de pag, articolul la pag. 67-70
c) Manifestări ştiinţifice:
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, 1st Biennial Festival “Music Today / Winter Seminar of
Contemporary Music in Curitiba”, Universitatea Federală din Parana, Departamentul Arte,
Curitiba, Brazilia, 29 august – 4 septembrie 2011, comunicare
Conf. Univ. dr. Sorin Lerescu, Simpozionul omagial Spiru Haret – Educaţie prin cultură, USH,
Facultatea de Arte, Catedra de Muzică, Bucureşti, 4 martie 2011, organizator
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi
masteranzilor: Perspective ale modernităţii în creaţie, interpretare şi educatie muzicală, USH,
Facultatea de Arte, Catedra de Muzică, Bucureşti, 30 aprilie 2011, organizator
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din
Facultatea de Arte a Universităţii Spiru Haret din Bucureşti (Secţiunea Pedagogie Muzicală),
USH, Facultatea de Arte, Departamentul Arte, CCSCA, Bucureşti, 15 decembrie 2011,
organizator
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din
Facultatea de Arte a Universităţii Spiru Haret, Comunicare cu tema: Perspective estetice în
discursul muzical contemporan – Festivalul „MERIDIAN, Zilele SNR-SIMC” de la Bucureşti,
USH, Facultatea de Arte, Bucureşti, 15 decembrie 2011, comunicare
d) Proiecte de cercetare:
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Festivalul internaţional „MERIDIAN, Zilele SNR-SIMC”, Ediţia a
7-a, Bucureşti, 5-10 dec. 2011, Director artistic, Preşedintele SNR-SIMC, valoare grant: 20.000
lei (din partea MCPN)
20
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Festivalul internaţional „MERIDIAN, Zilele SNR-SIMC”, Ediţia a
7-a, Bucureşti, 5-10 dec. 2011, Director artistic, Preşedintele SNR-SIMC, valoare grant: 1500 lei
+ 4000 lei (din parte MNGE)
19. „Perspective contemporane în formarea vocilor vorbite şi cântate”
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac
a) Carti de autor si capitole in volume:
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, Dimensiuni estetice si stilistice în interpretarea vocala,
Editura Muzicala, Bucuresti, 2009.
b) Articole şi studii în reviste:
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, Mandatory Technical Elements in the metamorphosis of the
Singing Voice Revista Studia Musica ISSN 1844-4369, B+, anul 2011 vol.I
http://www.studia.ubbcluj.ro
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, Mijloace specifice de îmbogăţire a limbajului muzical-vocal
modern, ANALE Seria Muzica USH, Bucuresti
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac/ Ada Burlui, Perspective contemporane în formarea vocilor
cântate şi vorbite, coautor, Congres international- Univ.Apollonia, 2011
voceaumana@yahoo.com
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, Platformă de lansare a cercetării interdisciplinare şi a
dezvoltării tehnologice, Opinia Naţională 554/ 21 noiembrie 2011-ISSN 1221-4019,
opinia@spiruharet.ro
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, Sprechgesang-ul între spectacolul de teatru şi spectacolul
liric Simpozion Facultatea de Arte, USH, citare în Opinia Natinală 556/decembrie –ISSN -4019,
opinia@spiruharet.ro
c) Manifestări ştiinţifice:
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, Programul de formare profesională POSDRU , cod COR
241205, Calitate europeană în învăţământul superior, mai 2011, USH, Buc,
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, Sesiune Stintifica-Educatie prin arta –Facultatea de Arte
USH, 4martie 2011,
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, Sesiune ştinnţifică –Simpozion Facultatea de Arte USH, –
moderator Perspective ale modernităţii în creaţie, interpretare şi educaţie muzicală, 30 aprilie
2011,
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, Congres Internaţional, Simpozion Interdisciplinar Vocea
Umană, Univesitatea Apollonia Preşedinta Prezidiului şi Moderator -6 noiembrie 2011,
voceaumana@yahoo.com
21
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, referent ştiinţific la doctorat: Universitatea de Arte Iaşi,
doctorand Ion Urdeş, Valenţe expresive ale vocii de tenor,martie 2011,
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, referent ştiinţific la doctorat: Universitatea Naţională de
Muzică Bucureşti, doctorand Ornela N. Lici Dramatismul în psihologia unor eroine verdiene,
decembrie 2011,
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, Vicepreşedintă a Comitetului de Organizare, Universitatea
Apollonia Iaşi, 2011
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, membru evaluator al cercetării ştiinţifice/ procesul
educaţional Facultatea de Arte USH
d)Proiecte de cercetare:
20. „Probleme actuale ale creaţiei şi receptării muzicii moderne reflectate în viaţa muzicală
românească”
Conf. univ. Maia Ciobanu
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
b) Articole şi studii în reviste:
Conf. univ. dr. Maia Ciobanu, unic autor, „ …liniştea este o excepţie şi a devenit practic un lux”,
Revista România literară nr. 20 mai 2011, pg. 17;
Conf. univ. dr. Maia Ciobanu, unic autor, Carmen Popa în dialog cu Maia Ciobanu, Revista
Muzica nr. 1/ 2011, pg. 8-24;
Conf. univ. dr. Maia Ciobanu, unic autor, O abordare “friendly a muzicii contemporane”,
Revista Muzica nr. 2/2011, pg. 88.
c) Manifestări ştiinţifice:
Conf. univ. dr. Maia Ciobanu, unic autor, Variante posibile ale genului simfonic : Simfoniile I şi
II de Maia Ciobanu, Simpozionul omagial “Spiru Haret – educaţie prin cultură” organizat de
Universitatea Spiru Haret Facultatea de Arte în 4 martie 2011;
Conf. univ. dr. Maia Ciobanu, unic autor, Jurnalul – o posibilă formă muzicală, Simpozionul
ştiinţific „Abordări contemporane în cercetarea fenomenului artistic –Muzică şi Teatru, Sesiunea
de comunicări a cadrelor didactice din FA-USH, 15 decembrie 2011.
d) Proiecte de cercetare:
Alte activităţi –invenţii, inovaţii:
Conf. univ. Maia Ciobanu, ALTEREGO CONCERT pentru două viori şi orchestră, inovaţie,
UCMR –ADA, Bucureşti, 2011;
22
Conf. univ. Maia Ciobanu, STREET VIOLENCE pentru mediu electroacustic, inovaţie, UCMR –
ADA, Bucureşti, 2011;
21. „Acord, culoare, context”
Conf. univ. dr. Valentin Petculescu
a)Cărţi de autor şi capitole în volume:
b) Articole şi studii în reviste:
Conf. univ. dr. Valentin Petculescu, Tradiţie şi inovaţie în ciclul 24 de Preludii şi Fugi de Dimitri
Şostakovici No 14 Plus minus, ian. 2011,
Conf. univ. dr. Valentin Petculescu, Ipostaze ale timpului muzical, No 14 Plus minus, februarie
2011,
Conf. univ. dr. Valentin Petculescu, Cartea de la Melopolis-un poet polimodal, No14 Plus minus,
martie 2011,
Conf. univ. dr. Valentin Petculescu, Cine a fost Nicolae Georgescu, No14 Plus minus, iunie
2011,
Conf. univ. dr. Valentin Petculescu, Colocviul artelor, No 14 Plus minus, mai, 2011,
Conf. univ. dr. Valentin Petculescu, În căutarea formei pierdute,No 14 plusminus, iunie, 2011,
Conf univ. dr. Valentin Petculescu, Doctori în impostură, No 14 Plus minus, oct.2011,
Conf. univ. dr. Valentin Petculescu, Acord, culoare, context, No 14 Plus minus, noimbrie, 2011,
Conf. univ. dr. Valentin Petculescu, Acord, culoare, context, No 14 Plus minus, decembrie,2011.
c) Manifestări ştiinţifice:
d)Proiecte de cercetare:
22. „Repere si perspective in activitatea de interpretare, de creaţie si in sfera teoretică a
culturii muzicale”
Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu, unic autor, Aplicaţii în Teoria muzicii prin solfegii tematice pe
suport metro-ritmic, Editura Muzicală, Bucureşti, 2011, ISBN -978-973-42-0631-5,
Acreditată CNCS, cod 107.
b) Articole şi studii în reviste:
23
Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu, unic autor, Knowledge in Music Theory by Logical Constants of
Melody, Analysis and Metaphysics, no. 10, Addleton Academic Publishers, NewYork, ISSN
1584-8574, Indexat BDI (8baze internat.), EBSCO host; EBSCO Discoveri Service; Gale;
Humanities International Complete; ProQuest, 2011, http://www.addletonacademicpublishers.com
Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu, unic autor, The Complex Reality of the Process of Music
Education, Geopolitics, History, and International Relations, no. 3(2), Addleton Academic
Publishers, New York, ISSN 1948-9145, indexat BDI (11baze internat.), EBSCO host; EBSCO
Discoveri Service; Gale;Index Islamicus; IBSS; PSC; ProQuest; Ulrichs Periodicals Directory;
UDL., 2011, http://www.addletonacademicpublishers.com
Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu, unic autor, The Art of Contrast: Aesthetic Experiences,
Contemporary Readings in Law and Social Justice, no. 3(2), Addleton Academic Publishers,
New York, în curs de aparitie, ISSN 1948-9137, indexat BDI (11baze internat.), EBSCO host;
EBSCO Discoveri Service; Gale; IBSS; PSC; HeinOnline; ProQuest; Ulrichs Periodicals
Directory; UDL, 2011, http://www.addletonacademicpublishers.com
Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu, unic autor, Mechanisms of Musical Emotions, Analysis and
Metaphysics, no. 10, Addleton Academic Publishers, NewYork, ISSN 1584-8574, Indexat BDI
(8baze internat.), 2011, http://www.addletonacademicpublishers.com
Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu, unic autor, The Importance of Regional Folklore in Ascertaining
Aspects of World View, Geopolitics, History, and International Relations, no. 3(2), Addleton
Academic Publishers, New York, ISSN 1948-9145, indexat BDI (11baze internat.), 2011,
http://www.addletonacademicpublishers.com
Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu, unic autor, The Role of Music in the Development of Affectivity,
Contemporary Readings in Law and Social Justice, no. 3(2), Addleton Academic Publishers,
New York, în curs de aparitie, ISSN 1948-9137, indexat BDI (11baze internat.), 2011,
http://www.addletonacademicpublishers.com
Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu, unic autor, Determination in languages of musical and literary
specific, „Journal Of Science and Arts”, Nr. 15, Arts Section, Publishing House Târgovişte, ISSN
2068-3049, indexat BDI – şi CNCSIS, cat.B+, cod 280,(9 baze internat) Pro-Quest; Zentralblatt
M;, Open J-Gate; Ulrich s Global S D; G.Journal Seek; Google Academic; DOAJ; NSDL;
ICJournals Master List, 2011, http://www.josa.ro;
Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu -autor principal, The relationship between math –an exact
science –and the musical phenomenon, „Journal Of Science and Arts”, Nr. 15,
Arts Section, Publishing House Târgovişte, ISSN 2068-3049, indexat BDI – şi CNCSIS, cat. B+,
cod 280, (9 baze internat), 2011, http://www.josa.ro;
Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu- coautor, Form particularities in the monumental work missa in
si minor, of the composer Johann Sebastian Bach, indexat BDI – şi CNCSIS, cat. B+, cod 280,
(9 baze internat), 2011, http://www.josa.ro;
24
Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu, unic autor, Elemente de conţinut şi formă în lucrări
reprezentative din creaţia muzicianului Ion Dumitrescu, Revista de cultură „Forum V”, nr.1,
trim I, Editura Adrianso, Râmnicu Vâlcea, ISSN 1842-8371, 2011;
Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu, unic autor, Orientări componistice în lucrarea „Suita a III-a
pentru orchestră”, a compozitorului vâlcean Ion Dumitrescu, Revista de cultură,,Forum V”, nr.2
(19), Editura Adrianso, Râmnicu Vâlcea, ISSN 1842-8371, 2011.
c) Manifestări ştiinţifice:
Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu, unic autor, Cristalizarea genului de operă, rezultat al
îndelungatei practici muzicale şi al înfloririi culturii secolelor XV-XVI”, Congresul International
Anual al Institutului de Cercetari “Acad. I. Haulică”, Editia a 2-a, 2011;
Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu, unic autor, Locul muzicii în poetica eminesciană,
Simpozionul omagial “La ceas de Eminescu”, Facultatea de Arte a U.S.H., Bucureşti, 14
ianuarie 2011;
Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu, unic autor, Procesul de evoluţie în utilizarea elementelor de
limbaj ce stau la baza discursului muzical, ca rezultat al gândirii, Sesiunea de comunicări
ştiinţifice a U.S.H., RâmnicuVâlcea, 15 aprilie 2011;
Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu, unic autor, Efectele concepţiei haretiene asupra învăţământului
rural din sec. XX exprimate prin dascăli model ai timpului -Maria şi Savel Capşa, Simpozionul
Spiru Haret “Educaţie prin cultură”, Facultatea de Arte a U.S.H., 4 martie 2011;
Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu, unic autor, Contrastele în arte şi importanţa lor, Simpozionul
ştiinţific „Abordări contemporane în cercetarea fenomenului artistic –Muzică şi Teatru, Sesiunea
de comunicări a cadrelor didactice din FA-USH, 15 decembrie 2011.
Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu- coordonator, student an I- Marian Georgescu –autor,
Configuraţia standard în abordarea stilului jazz-swing pentru ansamblul de big-band, Sesiunea
de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor „Perspective ale modernităţii în creaţie,
interpretare şi educaţia muzicală”, FA-USH, 30 aprilie 2011;
Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu- coordonator, studentă an II- Cristina Dobrescu –autor, Elemente
specifice în cultul religios catolic, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor
„Perspective ale modernităţii în creaţie, interpretare şi educaţia muzicală”, FA-USH, 30 aprilie
2011.
d) Proiecte de cercetare:
Calitate europeană în învăţământul superior, Proiect internaţional cu finanţare europeană,
POSDRU/86/1.2/S/62249 pe durata de 3 ani (01.10 2010- 30.09.2013), valoare de 18.819.105,02
Ron (4.376.536 Euro).
Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu -membru cu rol de expert în calitate şi analiză organizaţională
25
23. „Consideraţii etnologice şi etnomuzicologice asupra ritualurilor de recoltare. Cununa de
grau şi cântecele de seceriş“
Lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
b) Articole şi studii în reviste:
Lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi, Constantin Brăiloiu – founder of Romanian ethnomusicological
research, Analele USH, Nr.2, Seria Muzica
Lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi, Ethnosonologic study on musical formulas of fertility rituals,
Revista ARTĂ ŞI ŞTIINŢĂ 2011, ISSN 1843-4959, Ed. Universitatii Transilvania Brasov, 2011
Lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi, The Human – Divinity dialogue and its practical need through
prayer, Revista ANIVERSĂRILE MUZICALE, ISSN 1843-2883, Ed. Universitatii Transilvania
Brasov, 2011
Lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi, Consideratii etnologice si etnomuzicologice asupra ritualurilor
de recoltare, Review of Contemporary Philosophy 10,2011(ISSN 1841 – 5261)
Lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi, Cununa de grau si cantecele de seceris, Analysys and
Metaphysics 10.2011 (ISSN):1584 – 8574)
Lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi, Dialogul Om – Divinitate (III), Rev. 14 Plus minus –
10.01.2011 (ISSN 2067 – 6972), Sieben Publishing
Lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi, Dialogul Om – Divinitate (IV), Rev. 14 Plus minus –
25.01.2011 (ISSN 2067 – 6972), Sieben Publishing
Lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi, Constantin Brailoiu artizan al cercetarii etnomuzicologice
romanesti, Rev. 14 Plus minus – 10.02.2011 (ISSN 2067 – 6972), Sieben Publishing
Lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi, Martie, Dochia si Martisoul, Rev. 14 Plus minus – 25.02.2011
(ISSN 2067 – 6972), Sieben Publishing
Lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi, Obiceiul Cucilor si Macinicii, Rev. 14 Plus minus – 10.03.2011
(ISSN 2067 – 6972), Sieben Publishing
Lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi, Blagovestenia si Ziua Cucului, Rev. 14 Plus minus –
25.03.2011 (ISSN 2067 – 6972), Sieben Publishing
Lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi, Etnomuzicologul Bela Bartok, Rev. 14 Plus minus – 25.03.2011
(ISSN 2067 – 6972), Sieben Publishing
Lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi, Obiceiuri de primavara (I), Rev. 14 Plus minus – 25.04.2011
(ISSN 2067 – 6972), Sieben Publishing
26
Lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi, Duminica Tomii si Pastele Blajinilor, Rev. 14 Plus minus –
10.05.2011 (ISSN 2067 – 6972), Sieben Publishing
Lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi, Obiceiuri de primavara (II), Rev. 14 Plus minus – 25.05.2011
(ISSN 2067 – 6972), Sieben Publishing
Lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi, Ispasul si Pastele Cailor, Rev. 14 Plus minus – 25.05.2011
(ISSN 2067 – 6972), Sieben Publishing
c) Manifestări ştiinţifice:
Lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi, Simpozionul omagial „Spiru Haret – educatie prin cultura”,
organizator, comunicare Constantin Brailoiu artizan al cercetarii etnomuzicologice romanesti
Lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi, Sesiunea anuala de comunicari stiintifice a studentilor si
masteranzilor „Perspective ale modernitatii in creatie,interpretare si educatia muzical” – 30
aprilie 2011, organizator
Lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi, Sesiunea anuala de comunicari stiintifice ale cadrelor didactice
Abordări contemporane în cercetarea fenomenului artistic – Muzică şi Teatru, 15 decembrie
2011, organizator, comunicare Rezultate ale cercetarii obiceiurilor agrare de recoltare
d) Proiecte de cercetare:
Lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi, Cununa de grâu si cantecele de seceris
24. „Estetica muzicală”
Lector univ. dr. Luminiţa Pogăceanu
a)Cărţi de autor şi capitole
b)Articole şi studii în reviste
Lector univ. dr. Luminiţa Pogăceanu, Adorno on Language,Music,and Composition, Simpozion
international Analysis and Metaphysics 10, 2011
c)Manifestări ştiinţifice:
Lector univ. dr. Luminiţa Pogăceanu, Sesiunea anuala de comunicari stiintifice a studentilor si
masteranzilor „Perspective ale modernitatii in creatie,interpretare si educatia muzicala„ 30 aprilie
2011
Lector univ. dr. Luminiţa Pogăceanu, Simpozion internaţional –Sectiunea postere- Muzica si
dansul – intre clasic si modern, Bucuresti, 14 Mai 2011
Lector univ. dr. Luminiţa Pogăceanu, Abordari contemporane in cercetarea fenomenului artistic –
Muzica si Teatru, Bucuresti, 15 decembrie 2011
d)Proiecte de cercetare:
27
25. „Interpretări pianistice contemporane”
Lector univ. dr. Fernanda Romila
a)Cărţi de autor şi capitole
b)Articole şi studii în reviste
c)Manifestări ştiinţifice:
Lector univ. dr. Fernanda Romila, Clavecinul pentru copii, Simpozionul omagial „Spiru Haret –
educatie prin cultura”, 4 martie 2011
d)Proiecte de cercetare:
26. „Cella Delavrancea –paradigmatica prezenţă”
Lector univ. dr. Dorina Arsenescu
a)Cărţi de autor şi capitole în volume:
Lector univ. dr. Dorina Arsenescu, Cella Delavrancea, paradigmatica prezenţă, Editura Ars
Academica, Bucureşti 2011, ISBN 978-606-8017-75-4
b)Articole şi studii în reviste
Lector univ. dr. Dorina Arsenescu, Concursul de critică muzicală, Curierul de Râmnic, mai 2011,
Lector univ. dr. Dorina Arsenescu, Cella Delavrancea/Remember,Opinia Naţională, 582
opinia@spiruharet.ro
Lector univ. dr Dorina Arsenescu, Pelerinaje muzicale, revista Actualitatea muzicală, sept. 2011,
Lector univ. dr. Dorina Arsenescu, Clipe magice, Revista No.14 Plus minus , octombrie 2011
c)Manifestări ştiinţifice:
Lector univ. dr. Dorina Arsenescu, organizare Concurs de critică muzicală„Cella Delavrancea”,
Râmnicu Vâlcea, mai 2011,
Lector univ. dr Dorina Arsenescu, Coorganizator Concurs naţional de pian„Irina Şaţchi ”,
Râmnicu Vâlcea, mai 2011,
Lector univ. dr. Dorina Arsenescu, Simpozion Facultatea de Arte USH, Pagini de critică
muzicală, aprilie 2011,
Lector univ. dr. Dorina Arsenescu, Bicentenar Liszt, Liceul de Arte „Dinu Lipatti, Piteşti,
noiembrie 2011.
d)Proiecte de cercetare:
28
27. „Dimensiuni estetice în arta violonistică”
Lector univ. dr. Ion Olteţeanu
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
b) Articole şi studii în reviste:
Lector univ. dr. Ion Olteţeanu, The Formative Function of Musical Interactions within Social
Identity, Geopolitics, History, and International Relations3(1), ISSN 1948-9145, 2011;
Lector univ. dr. Ion Olteţeanu, The Social Ontology of Music, Contemporary Readings in Law
and Social Justice 3(1), ISSN 1948-9137, 2011;
Lector univ. dr. Ion Olteţeanu, Wittgenstein’s Attitude toward Language as Music, Linguistic and
Philosophical Investigations 10, ISSN 1841-2394, 2011;
Lector univ. dr. Ion Olteţeanu, Rethinking the Social Components of Music: Music as an
Interactive Social Behavior, Analele Universităţii Spiru Haret. Seria Sociologie-Psihologie 6(1),
categoria B+, 2011;
Lector univ. dr. Ion Olteţeanu, The Social Nature of Music: An Understanding of How Human
Society, Analele Universităţii Spiru Haret. Seria Sociologie-Psihologie 6(2), categoria B+, 2011.
c) Manifestări ştiinţifice:
Lector univ. dr. Ion Olteţeanu, unic autor, Simpozion dedicat împlinirii a 20 de ani de la
înfiinţarea Univ. „Spiru Haret”, Bucureşti, 31 martie 2011;
Lector univ. dr. Ion Olteţeanu, coordonare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi
masteranzilor, Facultatea de Arte, Bucureşti, 30 aprilie 2011.
d) Proiecte de cercetare:
28. „Perspective educaţionale”
Lector univ. dr. Luminiţa Guţanu
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu- Educational perspectives at Vangelis
Karafillidis„Micrographies” http://www.arteiasi.ro/dppd, Dimensiuni ale educatiei artistice,vol 6:150
de ani de invatamant artistic modern la Iasi.Editura Artes, Iasi 2011, editura cotata CNCSIS,
ISBN 978-606-547-034-7, 2011, vol.6, 72-77
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu- Privire analitica asupra uverturii operei Decebal de Teodor
Zgureanu, Anuar Stiintific:Muzica, Teatru, Arte Plastice, Editura Notograf Prim, Chisinau,
Republica Moldova, ISBN 978-9975-9501-3-8, ISSN 1857-2251, Nr.1-2(8-9), 2011, pg.53-55, cu
recenzor.
b) Articole şi studii în reviste:
29
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu, Aestetic Trends and Developments in Bessarabian Opera Music of
20thCentury, Studia Musica a Universitatis Babes-Bolyai-Musica,Cluj-Napoca, Cluj University
Press ISSN: 1844-4369; http://www.studia.ubbcluj.ro, 2011
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu, The symbiosis of tradition and modernism in the oeuvre of the
greek composer Vanghelis Karafillidis, Revart, ISSN 2069-0495, 1481-1169; http://www.revart.ro,
2011
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu, The Darknes of Time by Vangelis Karafillidis a multitude of
musical languages, Analele Universitatii Oradea, Fascicula Muzica, ISSN 1584-1545, 2011
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu, Specifics of the Timbral Language In Rachmaninoff’s “All-Night
Vigil”, ARTĂ ŞI ŞTIINŢĂ, Ed. Universitatii Transilvania Brasov, ISSN 1843-4959, 2011
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu, Vangelis Karafillidis – Inspiration and Talent, a successful
combination, ARTĂ ŞI ŞTIINŢĂ, Ed. Universitatii Transilvania Brasov, ISSN 1843-4959, 2011
c) Manifestări ştiinţifice:
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu- Sesiunea Stiintifica Abordari contemporane in cercetarea
fenomenului artistic-muzica si teatru in cadruljFacultatii de Arte, Universitatea Spiru Haret, 15
decembrie, 2011
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu- International Conference Social-educational mediation through
arts, Iasi, 19-20 november 2011
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu- SIMPOZIONUL ANIVERSARILE MUZICALE 2011
Brasov, Universitatea Transilvania, Facultatea de Muzica, 8 noiembrie 2011
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu- SIMPOZIONUL ARTĂ ŞI ŞTIINŢĂ 2011, Brasov, Universitatea
Transilvania, Facultatea de Muzica, 7 noiembrie 2011
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu-11th International Music Theory Conference Principles of Music
Composing:National Romanticism and Contemporary music, 19-21 octomber, Vilnius, Lithuania,
2011
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu- CROSSOVER INTERARTS International Symposium On today’s
music, Sectiunea A, B, C-the art of today, august, 2011, Stuttgart, Germania. Membru in
Comitetul Stiintific.
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu- CROSSOVER INTERARTS International Symposium
On today’s music, Sectiunea B-performing Arts, iulie, 2011, Bucuresti. Membru in Comitetul
Stiintific
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu- CROSSOVER INTERARTS International Symposium
30
On today’s music, Sectiunea A-Music-An Attitude, iulie, 2011, Bucuresti. Membru in Comitetul
Stiintific
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu- International Musicological Conference-Crossroads-Greece as an
intercultural pole of musical thought and creativity, Thessaloniki, 6-10 June, 2011, Greece
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu- EUROPAFEST CROSSOVER INTERARTS
International Sympozium-EuropaFest-Crossover Interarts, Bucharest, 11-12 May, 2011 Secţ. A
Music: An attitude. Membru in Comitetul Stiintific.
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu- Orizonturi şi poerspective, Timişoara Muzicală Academică, mai,
Timisoara, Romania, 2011
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu- CROSSOVER INTERARTS International Symposium Crossover
Interarts, 21-22 aprilie,2011, Bucuresti. Secţ. A –Muzica romaneasca si provocarile noului
secol. Membru in Comitetul Stiintific
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu- Conferinta stiintifica internationala a Academiei de Muzica,
Teatru si Arte Plastice, Chisinau, Republica Moldova, 15 aprilie, 2011
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu- Seminarul Stiintific metodologic al Academiei de Muzica, Teatru
si Arte Plastice, Chisinau, Republica Moldova, 17 martie, 2011
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu- Universitatea Spiru Haret Simpozion omagial Spiru Hareteducatie
prin cultura, 4 martie, 2011, USH, Facultatea de Arte, Bucuresti
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu- CROSSOVER INTERARTS International Symposium Crossover
Interarts, 7-8 februarie, Bucuresti. Secţ. A –Calendarul obiceiurilor de iarna-primavara. Membru
in Comitetul Stiintific.
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu- ETHNO RAINBOW International Symposium on Folk Traditions,-
Ethno Rainbow, Stuttgard, 21-22 ianuarie, 2011 Secţ. A – Sărbătorile de iarnă. Membru in
Comitetul Stiintific.
Lect.univ.dr.Luminita Gutanu- CROSSOVER INTERARTS International Symposium Crossover
Interarts, 7-8 ianuarie, Bucuresti. Secţ. A –Omagieri culturale 2010-2011 : Robert Schumann.
Membru in Comitetul Stiintific
d) Proiecte de cercetare:
29. „Cercetarea comparată a cantecului propriu-zis din Tinuturile Transilvănene“
Lect. univ. drd. Viorica Barbu Iuraşcu
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
b) Articole şi studii în reviste:
31
Lect. univ. drd. Viorica Barbu Iurascu, Vocal music in Ioan Scarlatescu’s work, Anuar stiintific
MUZICA, TEATRU, ARTE PLASTICE 1857-2251, NR 1-2 (10-11) 2010, APARUT 2011, pp.
17, Ed NOTOGRAF PRIM, Chisinau
c) Manifestări ştiinţifice:
Lect. univ. drd. Viorica Barbu Iurascu, CNC – Filmul istoric romanesc, Simpozion International,
Iulie 2011, Ucraina
Lect. univ. drd. Viorica Barbu Iurascu, CNC – Filmul istoric romanesc, Simpozion International,
Iulie 2011, Ungaria
Lect. univ. drd. Viorica Barbu Iurascu, CNC – Filmul istoric romanesc, Simpozion International,
Iulie 2011, Bulgaria
Lect. univ. drd. Viorica Barbu Iurascu, Consultanta, PEFF- Ploiesti European Film Festival,
August 2011, Ploiesti, Prahova
d) Proiecte de cercetare:
30. „Modelarea disciplinei -Citire de partituri“
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
b) Articole şi studii în reviste:
c) Manifestări ştiinţifice:
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, Creatii corale schumanniene, CROSSOVER INTERARTS,
Bucureşti, 7 ianuarie 2011 Secţ. A –Omagieri culturale 2010-2011 : Robert Schumann
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, Modelarea disciplinei ”Citire de Partituri”, CROSSOVER
INTERARTS, Bucureşti, 8 ianuarie 2011 Secţ B – Modele pedagogice şi de creaţie
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, Prelucrarea colindelor romanesti, ETHNO RAINBOW,
Stuttgart, 21 ianuarie 2011Secţ. A – Sărbătorile de iarnă
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, Modelarea disciplinei ”Citire de Partituri” pe exemple
folclorice, ETHNO RAINBOW Stuttgart, 22 ianuarie 2011 Secţ B – Modele pedagogice şi de
creaţie
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, Cantecul de primavara, CROSSOVER INTERARTS
Bucureşti, 7 februarie 2011 Secţ. A – Calendarul obiceiurilor de iarna – primavara
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, Coralul didactic de inspiratie folclorica, CROSSOVER
INTERARTS, Bucureşti, 8 februarie 2011 Secţ B – Modele pedagogice şi de creaţie
32
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, Muzica romaneasca in context universal, EUROPAFEST
CROSSOVER INTERARTS Bucureşti, 21 aprilie 2011, Secţ. A – Music: Muzica romaneasca si
provocarile noului secol
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, Orientari in didactica, EUROPAFESTCROSSOVER
INTERARTS Bucureşti, 22 aprilie 2011, Secţ. B – Music: Modele pedagogice si de creatie
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, Intonatii de jazz in creatia simfonica alui Dumitru Bughici,
CROSSOVER INTERARTS Bucureşti, 11 mai 2011, Secţ. A – Fatetele muzicii
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, Pop, clasic, jazz, EUROPAFESTCROSSOVER INTERARTS,
Bucureşti, 12 mai 2011 Secţ B – Modele pedagogice şi de creaţie
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, Noi directii de predare a disciplinei Citire de partituri,
Seminarul Stiintific Metodologic “Probleme metodico-didactice in invatamantul artistic
superior”, 17 martie 2011, Academia de Muzica, Teatru si Arte Plastice, Chisinau, Republica
Moldova
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, Hans Zimmer si muzica de film, Conferinta Stiintifica
Internationala “Invatamantul artistic-dimensiuni culturale”, 15 aprilie, Academia de Muzica,
Teatru si Arte Plastice, Chisinau, Republica Moldova
Asist. univ. drd. Ana Maria-Puiu, Divertismentele de la Versailles, MICUL VIRTUOZ Bucureşti,
16 mai 2011
d) Proiecte de cercetare:
31. „Perspective în muzica liturgică”
Asist. univ. dr. Aurel Muraru
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
Asist. univ. dr. Aurel Muraru, unic autor, Muzica corală religioasă din nordul Bucovinei, Editura
Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, ISBN 978-973-1905-66-2, Bucureşti, 2011.
b) Articole şi studii în reviste:
Asist. univ. dr. Aurel Muraru, unic autor, The Fibonacci Sequence in the Sound Architecture of
Eusebie Mandicevschi Choral music, Revista Artă şi ştiinţă, Editura universităţii Transilvania
Braşov, ISSN 1843-4959, Braşov, 2011.
c) Manifestări ştiinţifice:
Asist. univ. dr. Aurel Muraru, unic autor, comunicare, Modele corale în creaţia lui Petru
Stoianov, Simpozion internaţional Crossover Interarts, Bucureşti, 7-8 ianuarie 2011;
Asist. univ. dr. Aurel Muraru, unic autor, comunicare, Colecţii de prelucrări corale, Simpozion
internaţional Ethno Rainbow, Bucureşti, 7-8 februarie, 2011;
33
Asist. univ. dr. Aurel Muraru, unic autor, comunicare, Analiza stilistico-dirijorală demers
indispensabil în vederea stabilirii conceptului interpretative, Seminarul ştiinţific metodologic,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte plastice, Bucreşti, 17 martie 2011;
Asist. univ. dr. Aurel Muraru, unic autor, comunicare, Perspectivări în muzica liturgică,
Simpozion internaţional Crossover Interarts, Bucureşti, 21-22 aprilie 2011;
Asist. univ. dr. Aurel Muraru, unic autor, comunicare, Învăţământul muzical în Bucovina
sfârşitului de secol XIX, Conferinţă Academia de Muzică, Teatru şi Arte plastice din Chişinău,
Asist. univ. dr. Aurel Muraru, unic autor, comunicare, Coralul astăzi, Europa Fest Crossover
Interarts, Bucureşti, 11-12 mai 2011;
d) Proiecte de cercetare:
32. „Ludicul, strategie modernă în educaţia muzicală“
Asist. univ. drd. Cătălina Moisescu
a) Cărţi de autor şi capitole în volume:
b) Articole şi studii în reviste:
c) Manifestări ştiinţifice:
Asist. univ. drd. Moisescu Catalina, „Audiţia în orele de educaţie muzicală”, Simpozion-
Crossover Intertrans, An International Symposium on Nature & Science of Arts Languages,
Bucureşti, 7-8 ianuarie, 2011
Asist. univ. drd. Moisescu Catalina, „Audiţia pe teme folclorice în ora de educaţie muzicală”,
Simpozion-An International Symposium on Balkanian Folk Traditions, Stuttgart, 21-22 ianuarie
2011
Asist. univ. drd. Moisescu Catalina, „Despre aptitudini, talent şi creativitate în practica
muzicală”, Seminarul Ştiinţific Metodologic al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
Chişinău, 17 martie 2011
Asist. univ. drd. Moisescu Catalina, „Ludicul,strategie modernă în educaţia muzicală”,
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău, 17
aprilie 2011
Asist. univ. drd. Moisescu Catalina, „Metode de stimulare a gândirii creative în învăţământul
muzical universitar”, Conferinţa internaţională ARTĂ Şi EDUCAŢIE – Academia de Muzică
Gheorghe Dima, Cluj-Napoca, 15-16 aprilie 2011
Asist. univ. drd. Moisescu Catalina, „Eficienţa utilizării resurselor materiale şi a metodologiei
active la practica pedagogică. Aspecte ale parteneriatului student/profesor-mentor/elevi în lecţiile
finale la clasele a V-a şi a VII-a”, Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor şi
34
Masteranzilor – Perspective ale Modernităţii în creaţie, interpretare şi educaţie muzicală,
Bucureşti (USH-FA), 30 aprilie 2011, coordonator ştiinţific
Asist. univ. drd. Moisescu Catalina, „Iniţierea instrumentală în învăţământul obligatoriu”,
Simpozionul Intenaţional – Secţiunea Postere- MECT,ISMB, Clubul Copiilor Sector 5,
Bucureşti, 14 mai 2011
d) Proiecte de cercetare:
Decan
Conf univ dr Mihai Malaimare