Prezentare

Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Creaţie Artistică al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane Bucureşti 

La începutul anului 2008 a luat fiinţă, în cadrul Facultăţii de Muzică a Universităţii Spiru Haret, Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Creaţie Artistică (CCSCA)La 1 octombrie 2010 s-a înfiinţat Facultatea de Arte, prin  reunirea  Facultăţii de Teatru cu Facultatea de Muzică.

În anul universitar 2015-2016 s-a înfiinţat, în cadrul Universităţii Spiru Haret, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane Bucureşti, în care funcţionează şi programul de studii Pedagogie muzicală.

Centrul este acreditat de către Senatul Universităţii Spiru Haret.

În cadrul CCSCA funcţionează colective de cercetare şi cercuri ştiinţifice studenţeşti, coordonate de cadre didactice din Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane Bucureşti, programul de studii  Pedagogie muzicală.